Werkwijze

Soms maakt u zich als ouder, verzorgers of als andere betrokkene zorgen over een kind. Kinderen kunnen vaak niet aangeven wat er aan de hand is, maar het is duidelijk dat uw kind niet lekker in zijn vel zit. Wanneer u denkt dat speltherapie of spelbegeleiding uw kind en u kan helpen, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Als we beide denken dat speltherapie/spelbegeleiding uw kind kan steunen, volgt er een intakegesprek waarin we gezamenlijk bekijken wat de belangrijkste hulpvragen zijn. Soms is extra informatie (uiteraard na toestemming van u) fijn om een goed beeld te krijgen van uw kind.

Zowel bij speltherapie als spelbegeleiding wordt er gestart met een  observatieperiode waarin uw kind een aantal keren komt spelen. De sessies vinden plaats bij mij in de spelkamer, waar een grote hoeveelheid spelmateriaal aanwezig is, de praktijk is bij mij aan huis gevestigd. (In sommige gevallen werk ik op locatie). Na afloop van de observaties maak ik een verslag en bespreken we gezamenlijk of en hoe we verder gaan. In dit gesprek bepalen we ook aan welke doelen we gaan werken en maak ik een inschatting van de duur van de therapie/begeleiding.

Voor de ontwikkeling van uw kind is uw betrokkenheid van groot belang, daarom zullen er regelmatig contactmomenten zijn tussen mij en u als ouder. Dit gebeurt in de evaluatiegesprekken maar ook tussendoor in een telefoongesprek,  via de e-mail of soms in een kort gesprek bij het halen of brengen van uw kind. In de evaluatiegesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind, zowel tijdens de spelsessies als thuis, besproken en bekijken we hoe we verder gaan.

Ieder kind en iedere situatie is uniek en daarom maak ik een individuele inschatting over de verwachtte duur van de speltherapie/spelbegeleiding en wat wel of niet haalbaar is in uw situatie. Wanneer het spel van uw kind dit aangeeft en/of de doelstellingen bereikt zijn en uw kind en u op eigen kracht verder kunnen, wordt de speltherapie/spelbegeleiding afgesloten en volgt er een laatste gesprek.

Naast speltherapie, geef ik ook de cursus “ik ben benieuwd naar jou…”. Deze cursus richt zich op het versterken van de relatie met en het zelfbeeld van uw kind. Deze cursus kan zowel als ondersteuning van de therapie als los gevolgd worden.