Speltherapie

Als er emotionele problemen zijn

Speltherapie is een therapievorm voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind zijn eigen kracht te laten ontdekken en zich te ontwikkelen. Het spelen van het kind in de therapie heeft een zelfde functie als het vertellen bij volwassenen. Speltherapie kan een oplossing bieden wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren.

Soms hebben kinderen het moeilijk in hun leven en zitten ze niet lekker in hun vel. De aanleiding hiervoor is niet altijd duidelijk. U als ouders of verzorger maakt zich zorgen en bent op zoek naar steun om uw kind te kunnen helpen. Signalen waar u zich zorgen over maakt kunnen bijvoorbeeld zijn:  
• Stil en teruggetrokken gedrag
• Extreme boosheid
• Achterblijvende prestaties op school
• Heel angstig of verdrietig zijn
• Onverklaarbare buik- of hoofdpijn
• Onzekerheid
• Niet meer naar school of vriendjes willen
• Slecht slapen of nachtmerries hebben
• Gepest worden of zelf pesten

In het leven van uw kind kunnen dingen gebeurd zijn die zoveel indruk hebben gemaakt dat zij dit niet hebben kunnen verwerken. Bijvoorbeeld:
• Echtscheiding
• Huiselijk geweld
• Adoptie
• Overlijden van een dierbaar persoon
• Een ongeluk
• Ziekenhuisopname /langdurige ziekte
• Verhuizing

Speltherapie kan uw kind helpen om de gebeurtenissen alsnog een plaats te kunnen geven waardoor het weer ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen.

Speltherapie voor wie?

Speltherapie is vooral gericht op kinderen tussen de 3 en de 14 jaar met sociale en/of emotionele problemen of met traumatische ervaringen. Ook bij oudere kinderen of kinderen en volwassenen met een verstandelijke of   fysieke beperking of AS kan speltherapie worden ingezet.

Duiker Dapper, kom snel”, roept de Prinses. “Je moet onze vrienden redden.” Duiker Dapper laat zijn hengel vallen en gaat vlug naar de Prinses. “Wat is er aan de hand, Prinses”, vraagt hij. “De boeven hebben onze vrienden gevangen, wat moeten we doen?” Duiker Dapper bedenkt een plan en samen met Jesse de Slimme Jongen verslaat hij de boeven en bevrijdt hij hun vrienden. “Oh, wat zijn jullie toch knap”, zegt de Prinses.  

Jesse vindt het moeilijk om met leeftijdgenoten te spelen. Hoewel hij behoorlijk slim is, is hij soms erg onzeker en kan hij op sociaal emotioneel gebied wel wat ondersteuning gebruiken. In zijn spel over Duiker Dapper en de Prinses, heeft hij nieuwe mogelijkheden gezocht en gevonden. Hij heeft ontdekt dat hij zelf oplossingen kan verzinnen en dat het leuk is om nieuwe dingen uit te proberen. Via dit spel heeft Jesse zijn eigen kracht ontdekt, wat hem zekerheid geeft zodat hij ook buiten de spelkamer op zoek durft te gaan naar nieuwe uitdagingen.

Cliënt-centered speltherapie, wat is dat?

Binnen de cliënt-centered speltherapie wordt uw kind in de veilige situatie van de spelkamer uitgenodigd om door middel van spel zich bewust te worden van zijn eigen mogelijkheden en om zelf zijn problemen op te kunnen lossen. Het kind geeft de richting aan en ik als therapeut volg.

Uw kind mag zelf bepalen hoe en wat het speelt, waardoor hij zijn eigen ontdekkingen mag doen maar ook zijn eigen fouten mag maken. Door het plegen van gerichte interventies zoals het verwoorden en reflecteren van het spel van uw kind (in woorden vertellen wat uw kind laat zien aan spel en gevoelens), zal deze inzicht krijgen in zijn eigen gedachten en handelen en zich bewust worden van zijn eigen mogelijkheden. Binnen de veilige grenzen van de therapie kan uw kind uiting geven aan gevoelens die in andere situaties wellicht niet of minder geaccepteerd zijn. Soms speelt de therapeut mee, soms zal de therapeut slechts getuigen zijn van wat uw kind laat zien binnen het spel.

In de therapie situatie is er sprake van onvoorwaardelijke acceptatie en stel ik mij neutraal en zonder waardeoordeel op. Door deze houding en doordat uw kind, binnen de grenzen van de veiligheid, zelf mag bepalen wat hij doet, zal uw kind zich gezien en begrepen voelen. Het spel biedt uw kind de mogelijkheid om onverwerkte ervaringen te kunnen plaatsen, zonder dat het daarbij hoeft te praten over gevoelens en ervaringen die hij (nog) niet onder woorden kan brengen. Uw kind leert om zelf richting te geven aan zijn handelen.

Binnen de speltherapie is sprake van een therapeutische relatie. De relatie tussen uw kind en mij als therapeut, is specifiek en bepalend voor de therapie. Ik zal er zijn voor uw kind, luisteren naar wat hij te zeggen heeft en zijn spel intens volgen.

Soms ontdek je samen dat “zien een hele belevenis is en beleven gezien mag worden”