Spelbegeleiding

Als spelen niet vanzelf gaat

Spelbegeleiding is een systematisch opgezette en methodisch doordachte vorm van hulp en begeleiding aan kinderen die hiaten en/of problemen hebben op het gebied van spelontwikkeling en spelontplooiing.

Misschien gaat het spelen van uw kind niet vanzelf, sluit zijn spel niet aan bij de andere kinderen en lijkt niet het niet te passen bij zijn verdere ontwikkeling. Mogelijk heeft uw kind moeite met de inbreng van anderen of met het imiteren van spelhandelingen. Soms stagneert hierdoor de spelontwikkeling waardoor uw kind de mogelijkheden mist die gevarieerd en diepgaand spel zou kunnen bieden. Ook de aansluiting met leeftijdsgenootjes is hierdoor vaak lastig. Mogelijk herkent u hieronder het spel van uw kind:
• eenzijdig en weinig gevarieerd spel
• stereotiep spel
• onrustig en oppervlakkig spel
• spel dat achterblijft bij de verdere ontwikkeling van uw kind
• problemen in het samenspelen met andere kinderen

Mitch is een jongen die zich door zijn onrust snel verliest in zijn spel. Auto’s gaan vliegen, dieren zijn altijd in gevecht met elkaar, maar aan het uitspelen van een spelfragment komt hij eigenlijk niet toe. Door binnen de spelbegeleiding zijn spelideeën heel gestructureerd op te bouwen, lukt dit uiteindelijk toch en is hij heel trots op zijn dierentuin.

Hoewel de reden niet altijd duidelijk is, kunnen er diverse oorzaken zijn waardoor de spelontwikkeling van uw kind stagneert:
• een ontwikkelingsachterstand
• ADHD, ASS
• een lichamelijke beperking
• een langdurige ziekte
• emotionele gebeurtenissen
• onderstimulatie

“Gaat ie rijden”, zegt Bart en hij rijdt de auto heen en weer. Daarna rijdt hij de auto zorgvuldig naast de bedjes. “Gaat ie slapen”, vervolgt hij en legt het popje in bed, net als alle andere popjes. De bedjes worden keurig naast elkaar gezet. Als zijn broertje een popje uit bed haalt en in de auto zet, kijkt Bart hem aan en legt het popje zonder iets te zeggen weer in bed. “Gaat ie rijden” zegt Bart en herhaalt hij zijn eerdere spel.

De spelontwikkeling kan niet los worden gezien van de overige ontwikkeling van uw kind. Spel stimuleert de motoriek, het denkvermogen, de sociale vaardigheden, spelenderwijs krijgen woorden en begrippen een betekenis. Door “kiekeboe” leert uw kind dat dingen die het niet ziet, er nog wel zijn. Uw kind leert om de impulsen te controleren door nog even te wachten met omgooien van die hoge toren, maar ook om om te gaan met de frustratie als die mooie toren te vroeg omvalt. Daarnaast biedt spel uw kind de mogelijkheid om de kleine en grote gebeurtenissen in zijn leven verwerken.

Spelbegeleiding kan uw kind helpen zijn spel verder te ontwikkelen, aansluiting te vinden bij andere kinderen en de wereld op een positieve manier tegemoet te treden.