Over mij

Ik ben Jolanda Salwegter, speltherapeut en spelagoog. Zowel kinderen als spelen liggen mij na aan het hart.

Ik kan enorm genieten van een kind dat op gaat in zijn spel en in de loop der jaren is het belang van spel voor de ontwikkeling van een kind voor mij steeds duidelijker geworden. Naast de kracht van spel geloof ik in de eigen kracht van een kind.

In 2013 ben ik afgestudeerd aan de Inholland Academy als cliënt-centered speltherapeut nadat ik in 2000 mijn diploma spelbegeleiding behaald had aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast heb ik diverse nascholingen gevolgd op het gebied van spel, spelontwikkeling en speltherapie zoals het behandelen van trauma’s en hechtingsproblematiek binnen de cliëntcentered speltherapie maar ook over spel en kinderen met een contactstoornis en op het gebeid van ouderbegeleiding.

Als freelancer voor diverse basisscholen in en om Dordrecht, kreeg ik als spelagoog steeds vaker te maken met hulpvragen die voortkomen uit emotionele problemen. Om ook op deze vragen een goed antwoord te kunnen bieden,  ben ik mij verder gaan specialiseren en heb ik uiteindelijk de opleiding speltherapie gevolgd.  Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opzetten van mijn eigen praktijk Spel!, voor zowel speltherapie als spelbegeleiding. De praktijk Spel! is gevestigd bij mij aan huis in Dordrecht. In Gorinchem werk ik op locatie binnen een basisschool.

Behalve voor Spel!, heb ik tot augustus 2018 als spelagoog gewerkt bij de Gemiva-SVG-groep, waar ik spelbegeleiding en speladvies heb gegeven aan en voor kinderen met een verstandelijke beperking. Daarnaast heb ik binnen de Gemiva-SVG-groep ook enkele malen als speltherapeut gewerkt, wanneer er naast de verstandelijke beperking ook sprake was van emotionele problematiek.

Vanaf januari 2018 geef ik ook de cursus “Ik ben benieuwd naar jou…”, een curus voor ouders, opvoeders en begeleiders die de relatie met en het zelfbeeld van het kind versterkt.

Deze praktijk is opgezet van uit mijn onvoorwaardelijke liefde voor het kind, mijn vaste geloof dat ieder kind als goed en waardevol wordt geboren en van daaruit recht heeft om uit te groeien tot een volwaardig mens, met al zijn sterke en minder sterke kanten. Het is mijn overtuiging dat spel de taal is van het kind en wij die taal moeten leren spreken om het kind te ondersteunen in zijn zoektocht om een volwaardig mens te worden.